Kwaliteitscontrole / commissioning

Controleren of uw installatie ook daadwerkelijk de prestaties levert die zijn beloofd, is niet eenvoudig. Aan meters en tellers geen gebrek, maar hoe verhouden de meetresultaten zich tot de gemaakte afspraken?
Er zijn meerdere manieren om de kwaliteit en de prestaties van uw installaties vast te stellen.

  • Ontwerp toetsen/verificatie
    Onder het motto ‘twee weten meer dan een’ kan ik het ontwerp van uw eigen installateur controleren.
  • Visuele inspectie
    Om er zeker van te zijn dat uw installatie straks de gewenste prestaties levert, kan ik over de schouder van uw installateur meekijken en – waar nodig – advies geven.
  • Testen – meten is weten
    Voor kwaliteitsborging op de lange termijn bent u het beste uit met testprotocollen. Ik kan deze voor u ontwikkelen, zodat u op elk moment zelf de prestaties van uw installatie kunt inzien.

Geen idee of de installaties van uw huis, schoolgebouw, ziekenhuis of laboratorium doen wat is beloofd? Of zij energiezuinig draaien, of de continuïteit nog steeds gewaarborgd is en of de capaciteit nog voldoende is? Ik kom ze graag voor u testen, zodat u op korte termijn inzicht hebt.

Projecten kwaliteitscontrole

Ontwerp en realisatie   B-more design