Engineering

De technische berekeningen

Staat u voor het ontwerp van een nieuwe installatie, dan kan ik u daar uitstekend bij helpen. U speelt mij de gegevens toe en vervolgens maak ik de technische berekeningen. Ik selecteer passende componenten zoals pompen, luchtbehandelingskasten en brandkleppen en maak gedetailleerde uitvoeringstekeningen. Met deze tekeningen kunnen uw uitvoerders direct aan de slag of bent u klaar voor andere vervolgstappen.

Wilt u dat ik uw project begeleid? Ik kan uw technici aansturen, externe technici inzetten of een controlerende taak op me nemen.

Projecten engineering

Ontwerp en realisatie   B-more design